986 410 361

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR. CALENDARIO ELECTORAL

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR

CALENDARIO ELECTORAL

 

CONVOCATORIA – RENOVACIÓN PARCIAL DO CONSELLO ESCOLAR

 

A Xunta Electoral, na súa reunión de data 05 de novembro de 2.021 , aprobou o seguinte calendario

  • Día 08 de Novembro de 2.021:

Publicación no taboleiro de anuncios da convocatoria de Eleccións nos diversos sectores educativos (profesorado, alumn@s, familias)

Quedan expostos  os CENSOS electoráis correspondentes a : Profesores, alumn@s e pais/nais ou titores, no taboleiro de anuncios do Centro de Educación Secundaria.

Así como a súa notificación  aos diversos sectores

  • Ata o 15 de Novembro de 2.021:

Período de reclamacións ao censo.

  • Do 09 ao 16 de Novembro de 2.021:

Presentación de candidaturas dos sectores (profesorado, alumn@s, familias)

(O prazo de admisión de candidatos non será inferior a sete días).

 

Vigo 08 de Novembro de 2.021

 

 

Nos gustan los comentarios que nos ayudan a crecer