986 410 361

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR. REUNIÓN XUNTA ELECTORAL-2021

REUNIÓN XUNTA ELECTORAL-2021

 

  1. JOSÉ CARLOS TAÍN CAMPOS, como Director do CPR PLURILINGÜE SAN FERNANDO

 

INFORMA:

Que na reunión celebrada o día 17 de Novembro de 2.021 ás 09:30h.ca asistencia dos membros  da Xunta Electoral, agás  o representante do Titular, tratáronse os seguintes asuntos.

1.-Infórmase da solicitude ao Concello para a asignación dun Representante

2.-Infórmase de que non houbo reclamacións  ao censo electoral

3.- Infórmase da dimisión como Secretaria, do Consello Escolar, de Dna. Marta García-Oubiña , cargo que estaba a desempeñar hasta a data de hoxe.

4.- Infórmase da dimisión de Dna. Mª Rayda Colmeiro  como representante do profesorado na Xunta Electoral

5.- Danse a coñecer os nomes dos candidatos para as representacións de Alumn@s, pais/nais/titores e Profesores, así como a apertura de reclamacións das candidaturas.

6.-  Sorteo das mesas electorais, información as familias por mediación do tokapp, e a páxina Web das candidaturas do seu sector.

7.- Convocatoria do Claustro extraordinario

8.- Acórdase a 3ª reunión da Xunta Electoral

9.- Apróbase o calendario para as eleccións

 

Punto Un.- Non habendo recibido notificación por parte do Concello,  e unha vez transcurrido o prazo de 10 días para tal efecto,  quedará este sen representación no Consello Escolar do Centro.

Punto Dous.- Ponse en coñecemento da Xunta Electoral de que non houbo ningunha reclamación a os censos electorais.

Punto Tres.- Dna. Marta García-Oubiña  presenta a súa dimisión como Secretaria do Consello Escolar, por haber sido nomeada como representante do Titular.

 Punto Catro.- Dna. Mª Rayda Colmeiro  presenta a súa dimisión  como representante do profesorado na Xunta Electoral, por presentarse como Representante  do profesorado para as eleccións do Consello Escolar, pasando a ocupar o posto na Xunta Electoral a suplente, Dna. Ana Isabel Martínez

Punto Cinco.- A continuación danse a coñecer os nomes dos distintos Representantes para a Elección do Consello Escolar, de Alumn@s, Profesores, Pais/Nais/Titores , así como a notificación do prazo de reclamación das candidaturas, sendo estes os días 18 e 19 de novembro.

 

Representación por parte dos Alumn@s

NICOLÁS BRAIS QUIROGA  – 1º Eso

ABRIL RODRÍGUEZ  – 2º ESO

BENIAMÍN SERBAN – 2º ESO

 

Representación por  parte dos Profesores

Mª RAYDA COLMEIRO

JULIA OTERO

ANA ISABEL PICHEL

 

Representación por parte dos Pais/Nais/Titores

Mª DOLORES COMESAÑA

JORGE JUAN RAMOS

LAURA LOURDES ROCHA

 

Punto Seis.- Acórdase expoñer na Web do Centro, así como no taboleiro o sorteo das mesas electorais quedando constituidas  ditas mesas, unha vez que os representantes acepten a súa  representación.

 

Sorteo Mesa Electoral Profesores

BEATRIZ ROCHE

Mª DOLORES COMESAÑA

Suplentes.-

MARTA GARCÍA.OUBIÑA

ANTÍA ÁLVAREZ

 

Sorteo Mesa  Electoral Alumn@s

LUCIA FERNANDA MOSTACERO  – 1º ESO

LUCÍA FERNÁNDEZ  – 4º ESO

Suplentes.-

EFRAM OTERO  – 3º ESO

VICTOR FERNÁNDEZ  – 2º ESO

 

Sorteo Mesa Electoral Pais/Nais/Titores

Mª DEL CARMEN PAZ

FRANCISCO NÚÑEZ

LARA PÉREZ

CONSUELO MOREIRA

Suplentes.-

INDIRA GISELL MONTES

PAULA MARÍA LÓPEZ

OSCAR LIBOREIRO

OSCAR MARIÑO

 

Punto Sete.- Acórdase como data para o claustro extraordinario o día 23 de novembro.

Punto Oito.- Acórdase como data  para a 3ª reunión da Xunta Electoral o día 19 de novembro ás 09:00h.

Punto Nove.- Queda aprobado o calendario para as eleccións, sendo este o que segue:

 

VOTACIÓNS ALUMN@S .- Día 22-11-2021, LUNS  de 09:00h. a 11:00h.

VOTACIÓNS PROFESORES.- Día 23-11-2021, MARTES de 09:00h. a 11:00h.

VOTACIÓNS PAIS/NAIS/TITORES.- Día 24-11-2021, MÉRCORES de 11:30h. a 13:30h.

 

 

 

Nos gustan los comentarios que nos ayudan a crecer