986 410 361

ADAPTACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS

En aplicación da normativa establecida pola Consellería de Educación para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, publicamos as adaptacións das programacións didácticas das materias que se imparten no noso centro.

Premendo nas seguinte ligazón accédese aos documentos nos que se recollen ás adaptacións de todas as programacións didácticas:

https://drive.google.com/drive/folders/1moEGQiA1KEyAxRcFGXcHlUCI6F7Zzcbk

Nos gustan los comentarios que nos ayudan a crecer